facebook horní rámeček

AKTUALITY / News

18.03.2012 - DKO JIHLAVA - RECENZE KONCERTU 18.3.2012 -
 

Mozart!

Jihlava, DKO, 18. března 2012

V divadelním sále Domu kultury v Jihlavě otevřela Filharmonie Gustava Mahlera 18. března sérii koncertů abonentní orchestrální řady roku 2012. Večerem věnovaným Wolfgangu Amadeu Mozartovi šéfdirigent Jiří Jakeš dramaturgicky navázal na podzimní mimořádně úspěšný koncert výhradního repertoáru Ludwiga van Beethovena. I tentokrát orchestr kvalitně a zodpovědně připravil. Na svém premiérovém sólovém koncertě s Filharmonií Gustava Mahlera vystoupil i rodák z nedalekého Havlíčkova Brodu, talentovaný hornista Martin Novák. Výběr z Mozartových známějších skladeb slovem doprovázel moderátor Vladimír Holeš. Posluchači si vyslechli střípky a paralely z Mozartova života, které vhodně doplnily příjemnou klasicistní atmosféru.

Dirigent Jiří Jakeš zvolil Mozartův repertoár, který není tolik náročný na provozovací aparát a vystačí si s komornějším obsazením. Začátkem večera zaznělo líbivé Divertimento D Dur, KV 136 pro smyčce. Notoricky známé téma úvodní allegrové věty si vzorně připravené smyčcové sekce zlehka a pohotově ,,servírovaly“ v přijatelně hratelném tempu.  Citlivě a především precizně provedené bylo téma druhé andantové věty, po které následovalo briskně a bez znatelných rytmických výkyvů zahrané finální Presto, doslova svádějící posluchače k pohupování nohou.

Jihlavské publikum následně vyslechlo bezesporu instrumentačně atraktivní Koncert č. 2 pro lesní roh a orchestr Es Dur, KV 417, k jehož provedení si Jiří Jakeš přizval mladého hornistu a krajana Martina Nováka, který od roku 2010 zastává ve Filharmonii Gustava Mahlera post prvního hornisty. Hra na hornu vyžaduje určité fyzické dispozice, které tento úspěšný absolvent brněnské JAMU na první poslech i pohled splňuje. Většinu tónů dotváří hráč pouze rty a skladby pro lesní roh jsou vždy interpretačně náročné. Martin Novák zahájil svůj sólový koncert s mírnější počáteční nejistotou v náročných chromatických bězích úvodní věty Allegro maestoso, následně si však vychutnal čistě akcentované intervalové skoky a jímavě provedl mollovou polohu úvodního tematického materiálu. Ve druhé pomalé větě mohl Novák naplno předvést svoje umění hornového výrazového ,,zpěvu“. Lyricky propracovaným obloukem zahrané melodické pasáže dynamicky korespondovaly s citlivým orchestrálním partem. Ve finálním Rondu si hornista bezproblémově poradil s častými signálními motivy, trylkovými i pianissimovými opakovanými nízkými tóny. Ani orchestr se nenechal zahanbit a s razancí in tempo přejímal lovecké tematické pasáže. Premiérový sólohornový výkon Martina Nováka s Filharmonií Gustava Mahlera byl oceněn zaslouženým dlouhým potleskem.

Ve druhé půli koncertu se Filharmonie Gustava Mahlera instrumentačně přizpůsobila komornímu obsazení Mozartovy vrcholné Symfonie č. 40 g moll, KV 550 z roku 1788 v původní verzi bez klarinetů. Není příznivce Mozartovy hudby i laika, který by neznal geniálně jednoduchou melodii úvodní věty Molto allegro. Obloukový motiv s půltónovými figurami jemně klouzal hráčům na hmatníku a lákal publikum k pozpěvování. Hutný barvitý zvuk orchestru perfektně vystihl osudovost věty, která ubíhala jedním dechem v dobře zvoleném tempu. V noblesním Andante se při figurálních dohrách dostalo více prostoru tradičně technicky vzorně připravené dechové sekci, která je oporou filharmonie. V Menuettu kontrabasy přesným frázováním podpořily akcentovaný až zlostný smyčcový motiv, který náladově vyvážilo bez chyby zahrané hornové sólo v triu. Finale bylo přehlídkou vrcholného klasicistního umění a Mozartova citu pro specifika nástrojů – smyčce ,,prodaly“ svoji virtuozitu (vynikající první housle a cella), dechy zpěvnost a dirigent cit pro práci s barevnou a dynamickou škálou. Právem si posluchači vyžádali přídavek úvodu Malé noční hudby a odcházeli naplněni nesmrtelnou Mozartovou hudbou.

Mgr. Jana Součková, muzikolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVINKY
Nová nahrávka na našem kanále na YouTube - 15.5.2018 více

KONTAKT
FILHARMONIE G. MAHLERA
Lesní 2946/5
586 03 Jihlava

e-mail: info@f-gm.cz

spodní banner
edited by n.e.s.p.i.