facebook horní rámeček

AKTUALITY / News

24.02.2017 - RECENZE NOVOROČNÍHO KONCERTU FILHARMONIE
 

Novoroční koncert Filharmonie GM nabídl publiku širokou hudební náruč

 

Filharmonie Gustava Mahlera zahájila svou letošní hudební sezónu vřele přijatým novoročním koncertem. Ačkoliv jeho dramaturgie byla odlišnou volbou žánrů odvážná, publikum ocenilo jak výkon hudebníků, tak i nezvyklou kombinaci různých stylů, dlouhotrvajícím potleskem.

Již samotné zahájení koncertu svěžím Florentinským pochodem od Julia Fučíka, pozapomenutého autora řady vojenských skladeb z přelomu 19. a 20. století, naplnilo důležitý rozměr hudebních vystoupení. Tedy nejen poskytnout umělecký zážitek, nýbrž i – v dobrém smyslu slova – přiměřeně poučit. Třeba o jménech komponistů, kteří jsou neprávem na koncertních pódiích opomíjeni. Ostatně, takto bychom mohli někdy v budoucnu vzpomenout  i na jihlavského vojenského kapelníka a autora mnoha komorních i orchestrálních skladeb, Vincence Františka Faltise. Ten v roce 1906 v Praze dokonce řídil koncerty České filharmonie.

Hudební večer pokračoval vídeňským mistrem valčíků Johannem Straussem ml. Následné netradiční střídání tempa, nálady i hudebních stylů publikum slyšitelně přivítalo. Výlety od klasických vídeňských skladeb Johanna Strausse ml. do světa zpěvných operních árií v podání sopranistky Miroslavy Časarové a barytonisty Bohdana Petroviče posluchači přijali s dlouhotrvajícím potleskem, zejména potom v několikeré ukázce z Bizetovy opery Carmen.

Šéfdirigent filharmonie Jiří Jakeš dal poté orchestru vyniknout při vyhlášeném Straussově Císařském valčíku. Vítaným rozšířením repertoáru bylo i provedení tklivého valčíku č. 2 z Jazzové suity od Dmitrije Šostakoviče. Hudba ruských komponistů u nás nebývá často uváděna. V přídavku došlo i na Johanna Strausse otce. Spontánní potlesk, jímž publikum orchestr ocenilo za Radeckého pochod, by jistě potěšil nejen komponistu, ale i legendárního vojevůdce z Čech.

Hudební nabídka novoročního koncertu v podání filharmonie byla podobně široká, jako vějíř v rukou Miroslavy Časarové při Carmen. Nadšená reakce posluchačstva přitom zřetelně naznačila, že vedení filharmonie své publikum dobře zná a umí pro ně vybrat repertoár. Ukázala zároveň, že zájem o klasickou hudbu v Jihlavě bezpochyby existuje. Přejme tedy posluchačům i samotné Filharmonii Gustava Mahlera nejen úspěšnou koncertní sezónu, nýbrž i košatější podporu veřejných míst.    

           

Zdeněk Geist
NOVINKY
Nová nahrávka na našem kanále na YouTube - 15.5.2018 více

KONTAKT
FILHARMONIE G. MAHLERA
Lesní 2946/5
586 03 Jihlava

e-mail: info@f-gm.cz

spodní banner
edited by n.e.s.p.i.